نشانی: ضلع جنوب شرقی فلکه اول تهرانپارس، 142شرقی یا برادران قانع، روبروی درب اصلی پاساژ سپید(درب بلوار)، جنب داروخانه، پ 13
تلفن: ۷۷۷۴۶۹۴۹ - ۷۷۸۸۴۸۷۹ (۰۲۱)
بهترین آموزشگاه موسیقی تهرانپارس بهترین آموزشگاه موسیقی تهرانپارس بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران