نشانی: ضلع جنوب شرقی فلکه اول تهرانپارس، 142شرقی یا برادران قانع، روبروی درب اصلی پاساژ سپید(درب بلوار)، جنب داروخانه، پ 13
تلفن: ۷۷۷۴۶۹۴۹ - ۷۷۸۸۴۸۷۹ (۰۲۱)

Edit

دف و تنـــبک

آقای مهدی رحــمانی

خانم فولادی 

آقای علیپور

آقای صاعدی نیا

آقای امید رحــمانی

خانم برابادی

خانم جلالی

 

گیــــــتار

آقای محمدی

آقای مهــــران آریا

آقای میـــرزایی

آقای خســـروی

خانم اصــــلانی

آقای سرایی

آقای کیانی

خانــــم زهراییان


پیــــــانو

آقای آریـــــن

خانم روستا

خانم طاهری

خانــــم ســــرور

 

 

تار و ســــــه تار

آقای نظری

آقای پژمان صاعدی

آقای  احمدی 


ارف کـــــودکـــــان

خانم بصیری

خانم طاهری

خانم ساریخانی

خانـــــم ســـــرور

سنتـــــــور

آقای امیر رحمانی

آقای طاعتی

خانم ساری

خانم بصیر


 

ویـــــــولن

آقای احمدی

خانم رضوانی

آقای واسعی

ویلنـــــــسل

آقای محسن رحمانی

آقای سرلک


آواز پــــاپ

آقای سلطانی

آواز ایرانی

آقای کاموس

خانم میری


آواز کلاســــــــیک

آقای پناهیان

صـــــداسازی و آواز خانم ها

خانم میرفانی

خانم فنـــــدرســـــکی

 

قانـــــون

خانم علیزاده


نـــــی

آقای پـــــدیــــدار

 

فلـــــــوت

آقای عاجیلی