نشانی: ضلع جنوب شرقی فلکه اول تهرانپارس، 142شرقی یا برادران قانع، روبروی درب اصلی پاساژ سپید(درب بلوار)، جنب داروخانه، پ 13
تلفن: ۷۷۷۴۶۹۴۹ - ۷۷۸۸۴۸۷۹ (۰۲۱)

Edit

دف و تنـــبک

آقای مهدی رحــمانی

خانم بی تا احمدی

آقای علیزاده

آقای صاعدی

آقای امید رحــمانی

خانم برغمــــدی

خانم جلالی

 

 

گیــــــتار

آقای پـــاریز

آقای مهــــران آریا

آقای میـــرزایی

آقای خســـروی

خانم اصــــلانی

آقای ســـرلک

آقای کیانی

خانــــم زهــــــــرایی


پیــــــانو

خانم رضایی

خانم طاهری

خانــــم ســــرور

آقای آریـــــن

 

 

تار و ســــــه تار

آقای نظری

آقای پژمان صاعدی

آقای  احمدی 


ارف کـــــودکـــــان

خانم بصیری

خانم طاهری

خانم اسماعیلی

خانم ساریخانی

خانـــــم ســـــرور

 

سنتـــــــور

آقای امیر رحمانی

آقای یاشار طایی

خانم ساریخانی

خانم بصیری


 

ویـــــــولن

آقای احمدی نسب

خانم رضایی

آقای صلابت

 

 

ویلنـــــــسل

آقای محسن رحمانی

آقای سرلک


آواز پــــاپ

آقای سلطانی

آواز ایرانی

آقای کاموس

خانم میری


آواز کلاســــــــیک

آقای پناهیان

 

صـــــداسازی و آواز خانم ها

خانم میرفانی

خانم فنـــــدرســـــکی

 

قانـــــون

خانم علیزاده


نـــــی

آقای پـــــدیــــدار

 

فلـــــــوت

آقای عاجیلی